Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
JACHYM s.r.o., Zvolen. psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia, rozvojové programy

Vyšetrenia vodičov

 Naše pracovisko spĺňa kritéria na vybavenie prístrojovou technikou, podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov. PhDr. Jachymovičová je zaradená do zoznamu psychológov , oprávnených vyšetrovať vodičov, inštruktorov a vodičov VRZ a ADR. Zoznam oprávnených psychológov je  dostupný na www.komorapsychologov.sk

Vyšetrenia sa realizujú pomocou VTS / Vienna test system / Tento systém používa štandardizované prístrojové metódy, zamerané na posúdenie základných psychických funkcií, ktoré majú preukázateľný vzťah k bezpečnosti pri vedení motorových vozidiel.


Ide o posúdenie nasledujúcich psychických funkcií:
   1) neverbálne logické myslenie
   2) stresová tolerancia
   3) schopnosť rýchlo a presne reagovať na vonkajšie podnety
   4) koncentrácia pozornosti
   5) schopnosť získať vizuálny prehľad
   6) tendencia k riskantnému správaniu v dopravných situáciách
   7) reakcia na periférne podnety ( VRZ, ADR )

Vyšetrením reakcií na periférne podnety sa zisťuje schopnosť periférneho videnia, ale zároveň aj schopnosť rozdeliť pozornosť medzi dve úlohy.

                                           68684177_1046101048917062_4367930406582878208_n.jpg

Odborným garantom je PhDr. Eva Jachymovičová. Je držiteľom licencie Slovenskejj komory psychológov na výkon odborného zástupcu pre klinickú psychológiu, a certifikované činnosti – psychoterapiu a dopravnú psychológiu čím spĺňa podmienky vyžadované podľa § 88, ods.4, zák.č.8/2009 Z.z. / psychologickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia/.

Ceny psychologického vyšetrenia sú stanovené na základe doporučenia snemu Slovenskej komory psychológov o cenách psychologických vyšetrení.
Minimálna cena individuálneho vyšetrenia vodiča - 60€
Na základe záväznej objednávky pre viacčlenné skupiny je možné dohodnúť množstevnú zľavu .

Termíny vyšetrení je potrebné dohodnúť vopred, najlepšie niekoľko dní, ale je možné, v prípade voľných termínov dohodnúť sa aj deň vopred.

K vyšetreniu je potrebné priniesť:
-zdravotnú dokumentáciu / kartu od lekára/ príp. výpis zo zdravotnej dokumentácie/ 
-okuliare na čítanie, /ak ich vodič vlastní/
-vodičský preukaz
Na vyšetrenie je vhodné prísť odpočinutý a v dobrej psychickej pohode.
Pred vyšetrením každý vodič podpisuje čestné prehlásenie, kde sa uvádza, že je v dobrom psychickom a fyzickom stave, nie je momentálne práceneschopný, nevykonával nočnú prácu a necíti sa vyčerpaný alebo inak unavený.


                                                Bude nám potešením ak sa rozhodnete využiť naše služby.
                                                                                    
                           

 
  

 


 


438217

Úvodná stránka