Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
JACHYM s.r.o., Zvolen. psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia, rozvojové programy

O nás

               PhDr. Eva Jachymovičová
                           ( licencia SKP na činnosť odborného zástu
pcu )

                       
                            
 špecializácia: klinická psychológia
   certifikovaná pracovná činnosť: psychoterapia,
                                             dopravná psychológia_________________________________________________________________________

Vzdelanie:
1976 – 1980 Gymnázium Hnúšťa
1980 – 1984 Filozofická fakulta UK Bratislava
1988  Špeciálna skúška pre výkon prác v zdravotníctve  SZU Bratislava
 

Prax v odbore:
1984 – 1985 OPPP Rim.Sobota
1985 – 1993 NsP Psychiatrické odd. Zvolen
1993 – 1994 Armáda SR Zvolen

od 1995  súkromná prax

Psychoterapeutické výcviky a semináre:
1987 – 1991   Pokračujúci zážitkový výcvik v psychoterapii KÚNZ Banská Bystrica
1992 – 1994   tematický kurz Základy psychoanalytickej teórie IVZ I, II, III a IV
1988 - 1996    Bálintovské skupiny
1992 - 1996    Výcvik v psychosomatickej psychoterapii zameranej na telo – Biosyntéze
1996 - 1998    Supervízia v Biosyntéze
1996 - 2003    POP špeciálne semináre
1999 - 2002    KIP základný výcvik
1999 - 2003    Lege artis postupy v skupinovej psychoteraii Praha
2005 - 2008    Výcvik v integratívnej supervízii

Členstvo v odborných spoločnostiach
1988 Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
1993 Slovenská komora psychológov
1998 Slovenská spoločnosť pre KIP
1999 Asociácia pre psychoterapiu zameranú na telo ( APZT)
2008 Slovenský inštitút pre supervíziu

Iné:
1996 Zápis do zoznamu psychoterapeutov SPS
1999 Európsky certifikát pre psychoterapiu
TU Zvolen - Univerzita tretieho veku - prednášky pre študijný odbor psychológia
od roku 2000
APZT – vedenie tvorivých dielní
Spolupráca s OZ Súlad Zvolen – odborný garant pre podporné skupiny

 


 


438201

Úvodná stránka